Over Madame Sylvia


De Oostenrijkse gravin Bianca Beck-Rzikowski, in de Zaanstreek beter bekend als Madame Sylvia, ziet in 1929 in een visioen een schat in de bodem van Zaandam liggen. Het is de schat van Claes Compaen. De plek waar de schat zou liggen is de oude begraafplaats van Zaandam aan de Oostzijde-Zuiddijk.
Het gemeentebestuur van Zaandam verleent op 16 april 1930 een concessie aan de Duitse zakenman Hans Langhirt om naar de schat te graven. De opbrengst zal gelijkelijk worden verdeeld tussen de Duitser en de gemeente. Nauwelijks twee dagen later gaat de eerste schop de grond in, onder grote publieke belangstelling. Madame Sylvia geeft aanwijzingen. Werkloze grondwerkers graven langdurig op het terrein, zonder enig resultaat.
Eind april wordt een kluis gevonden van 30 x 30 cm. Het publiek houdt de adem in. De kluis bevat niet meer dan wat gruis en een klein stukje goud. Nader onderzoek wijst uit dat de kluis hooguit zestig jaar oud is en dus nooit van Claes Compaen kan zijn geweest. Het is waarschijnlijk een grap geweest van een Zaanse juwelier samen met een bewaker.
Kort daarop trekt de gemeente de vergunning in en worden de opgravingen gestaakt, onder luid protest van Madame Sylvia. In 1932 meldt de helderziende zich opnieuw bij de gemeente, nu met een 'Plutonica'-apparaat, dat metalen kan opsporen. Maar ook met deze detector wordt geen succes geboekt en worden de graafwerkzaamheden na enkele maanden gestopt. De Zaankanters gniffelen om de goedgelovigheid van de gemeente en enkele leveranciers, die met onbetaalde rekeningen bleven zitten.
Louis Davids zingt in 1932 een liedje over de vermeende schat:

De stoker, Hein de Bruin,
Die had een stukje tuin,
Zoo'n volkstuintje, met kool en anjelieren;
Eens groef hij in de grond,
Toen hij een muntje vond,
Een geldstuk uit den tijd der Batavieren
Hein dacht direct: Ik ga
Naar Madame Sylvia,
Hier leit beslist een schat, mijn kans staat prachtig!'

 

 
Madame Sylvia geeft aanwijzingen
bij het schatgraven.


De 'schat'
Een kluis wordt gevonden! Inhoud: gruis
en een stukje goud.